Welkom bij de Jongerenvragenlijst 2016

Een GGD-onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar in Hart voor Brabant.

Voer hier je inlogcode in:

We vinden het erg fijn dat je meedoet!

Contact

Als je vragen hebt, dan kun je contact opnemen met:

GGD Hart voor Brabant
Tel: 088-368 68 80 (op werkdagen van 9:00-17:00 uur)
E-mail: infomonitor@ggdhvb.nl

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

De GGD en de gemeenten willen weten hoe het met de jongeren in de regio Hart voor Brabant gaat. Hiervoor verzamelen we gegevens over onder andere gezondheid, leefgewoonten, veiligheid en school.

Wie zijn de betrokken partijen?

De Jongerenvragenlijst 2016 wordt uitgevoerd door de GGD Hart voor Brabant in opdracht van de gemeenten.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD. De gemeente waarin je woont krijgt de resultaten van het onderzoek. Met deze resultaten kan de gemeente betere beslissingen nemen voor jongeren. De resultaten zijn voor iedereen in het najaar van 2016 te zien via de website www.GGDgezondheidsatlas.nl. De resultaten van het onderzoek gaan alleen over groepen jongeren, bijvoorbeeld: alle 12 t/m 18 jarigen in de regio Hart voor Brabant, jongeren uit gemeente X, jongens, meisjes van 12 tot en met 14 jaar, enzovoort. Het gaat dus niet om losse personen.

Ik ben al 19, kan ik dan meedoen aan het onderzoek?

Jongeren die op 9 maart 12, 13, 14, 15, 16, 17 of 18 jaar oud zijn, zijn uitgenodigd. Het kan zijn dat je na 9 maart 19 bent geworden, maar dan mag je gewoon meedoen, graag zelfs!

Met mij gaat alles goed, kan ik nu ook de vragenlijst invullen?

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed overzicht te krijgen van alle 12-18 jarigen in de gemeente. Dus niet alleen van de jongeren waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als jongeren waar het goed mee gaat niet zouden meedoen, omdat dit de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Wij denken dan dat het met heel veel jongeren slecht gaat.

Kan ik terug naar de vorige vraag?

Je kunt terug naar een vorige vraag door op 'vorige' te klikken. De antwoorden die je al gegeven hebt, worden automatisch opgeslagen.

Halverwege gestopt, wat nu?

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat de pagina is verlopen, kun je meteen weer beginnen als je opnieuw inlogt. De antwoorden die je al hebt ingevuld zijn dan automatisch bewaard. Je kunt weer verder gaan met de vraag waar je gebleven was. Je hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Hoe kan ik een herinnering krijgen?

Om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren meedoen, sturen we één of twee herinneringen. Wij gebruiken hiervoor de inlogcode. Die inlogcodes vergelijken we met het overzicht van alle geselecteerde jongeren voor het onderzoek. Op die manier krijgen alleen die jongeren een herinnering, die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. Wanneer we dat niet zouden doen, zouden we iedereen (ongeveer 27000 jongeren in Hart voor Brabant) weer post moeten sturen. Dit is niet alleen duur, maar ook vervelend. Bovendien is het niet zo leuk om nog 2x een herinnering te ontvangen als je de vragenlijst al hebt ingevuld.

Je ontvangt ook een herinnering als je al bent gestart met de vragenlijst, maar deze nog niet hebt afgerond. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heb je de vragenlijst ingevuld nadat de herinneringsbrieven zijn klaar gemaakt voor verzending met de post. Je hoeft de GGD hier niet over te bellen en je kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat je een herinnering hebt ontvangen, terwijl je wel al bent gestart met de vragenlijst op internet, maar deze nog niet hebt afgerond. Wij zouden het heel fijn vinden als je de vragenlijst verder wilt invullen en afronden. Als je opnieuw inlogt kun je direct verder gaan bij de vraag waar je gebleven was.

Wat is het GGD panel?

De GGD Hart voor Brabant werkt aan het samenstellen van een GGD jongerenpanel: een groep jongeren uit de regio Hart voor Brabant die één tot twee keer per jaar een korte digitale vragenlijst wil invullen over gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn. Als je hieraan wilt meedoen kun je je e-mailadres opgeven aan het einde van de vragenlijst. Je e-mailadres gebruiken we alleen voor dit doeleinde. Je verplicht je hiermee tot niets. Je kunt op elk gewenst moment besluiten om niet (verder) deel te nemen.

Afmelden

Ik wil of kan niet meedoen en wil mij afmelden

Het is mogelijk dat je de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. Dan kun je je afmelden door hieronder je inlogcode in te vullen en op de knop "Afmelden vragenlijst" te klikken. Als je je hebt afgemeld dan kunnen wij je van de lijst af halen en ontvang je van ons geen onnodige herinneringen (meer).

Voer hier je inlogcode in:

Ik ben al begonnen, maar wil de vragenlijst niet afmaken.

Je kunt te allen tijde stoppen met de vragenlijst. Indien je geen herinnering meer wilt ontvangen kun je je afmelden door hieronder je inlogcode in te vullen en op de knop "Afmelden vragenlijst" te klikken. De antwoorden die je reeds hebt ingevuld en opgeslagen zullen wel worden meegenomen in de resultaten van het onderzoek, maar kunnen niet worden teruggekoppeld naar naamgegevens of individuele personen.

Voer hier je inlogcode in:

De aangeschreven jongere woont niet meer op dit adres

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen is het mogelijk dat je een lijst hebt ontvangen voor een jongere die niet meer op dit adres woont. Om te voorkomen dat de GGD nog herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij je vragen om de aangeschreven jongere af te melden. Dit kan door hieronder de inlogcode in te vullen en op de knop 'Afmelden vragenlijst' te klikken.

Voer hier de inlogcode in:

De aangeschreven jongere is (tijdelijk) afwezig

De vragenlijst kan tot 30 mei worden ingevuld. Mocht de jongere vóór die tijd nog wel aanwezig zijn dan kan hij/zij de vragenlijst nog wel invullen. Als de jongere voor die tijd niet aanwezig is willen wij je vragen om deze af te melden. Dit kan door hieronder de inlogcode in te vullen en op de knop 'Afmelden vragenlijst' te klikken.

Voer hier de inlogcode in:

Privacy

Hoe komen jullie aan mijn naam en adres?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De GGD mag voor dit onderzoek willekeurig een aantal namen en adressen uit dit bevolkingsregister opvragen. Jij bent bij toeval ook één van de mensen die wij op deze manier geselecteerd hebben.

Weten anderen wat ik heb ingevuld?

Wij gebruiken de namen en adressen van jongeren alleen voor het versturen van de uitnodigingsbrief en voor de herinneringen. Het bestand met namen en adressen wordt niet gekoppeld aan de antwoorden en wordt na afloop vernietigd. Dus niemand weet later wat jij hebt ingevuld.

Als je mee wilt doen aan de verloting van de iPad, moet je zelf je naam en adres invullen. Dit gebruiken we dan alleen voor het versturen van de iPad.

Hoe gaan jullie met mijn gegevens om (privacy)?

In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat. De onderzoeksgegevens worden niet gekoppeld aan naam- en adresgegevens. De antwoorden die je geeft zijn dus op geen enkele manier naar jou terug te herleiden. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van groepen jongeren: over de totale groep jongeren waarover vragenlijsten zijn ingevuld en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld jongens en meisjes. Niemand weet dus wat jij hebt ingevuld.

Jouw naam en adres staan op de brief. Je naam en adres staan niet in de vragenlijst. Je hoeft ook nergens je naam en adres in te vullen. Er worden wel inlogcodes gebruikt. Deze inlogcode worden alleen gebruikt om een herinnering te kunnen sturen naar de jongeren die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld.

Wat gebeurt er met de adresgegevens die in jullie bezit zijn?

Tien weken na de eerste verzending (begin maart) worden alle namen en adressen vernietigd.

Als je mee wilt doen aan de verloting van de iPad, moet je zelf je naam en adres invullen. Dit gebruiken we dan alleen voor het versturen van de iPad. Na de verloting vernietigen we deze gegevens.

Zijn mijn ingevulde gegevens goed beveiligd?

Dit onderzoek wordt door de GGD Hart voor Brabant uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksbureau (GfK in Hilversum). Via de inlogpagina kom je terecht op de afgeschermde pagina van het onderzoeksbureau. Hier kun je veilig je antwoorden geven op de vragen die we stellen. Anderen kunnen niet op deze pagina komen. We behandelen deze gegevens vertrouwelijk en alleen voor dit onderzoek.