Welkom bij de Jeugdenquête 2013

Een GGD-onderzoek naar de gezondheid en het welzijn van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar in Noord-Brabant.

Voer hier uw inlogcode in:

We vinden het erg fijn dat u als ouder(s)/verzorger(s) meedoet!

Contact

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met uw GGD.

GGD Brabant-Zuidoost
Tel: 088-0031436 (op werkdagen van 9:00-16:00)
E-mail: onderzoek@ggdbzo.nl

GGD West-Brabant
Tel: 076-5282125 (op werkdagen van 9:00-14:00)
E-mail: infomonitor@ggdwestbrabant.nl

GGD Hart voor Brabant
Tel: 073-6404060 (op werkdagen van 9:00-17:00)
E-mail: infomonitor@ggdhvb.nl

Veel gestelde vragen

Algemeen

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

In de Wet Publieke Gezondheid staat dat de gemeente allerlei taken en verantwoordelijkheden heeft met betrekking tot de volksgezondheid. Zo moet elke gemeente de gezondheid van onder andere 0-11 jarige kinderen in kaart brengen. De GGD doet dat voor de gemeente en verzamelt deze gegevens via deze vragenlijst. In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, speelvoorzieningen, opvoeding en leefgewoonten. Elke gemeente gebruikt de resultaten uit deze vragenlijsten om gezondheidsbeleid ten aanzien van 0-11 jarige kinderen te bepalen. (Bijvoorbeeld: passen de voorzieningen in de gemeente bij wat ouders en kinderen nodig hebben om gezond te kunnen leven? Zijn er veranderingen vergeleken met de resultaten uit de vragenlijsten van vijf jaar geleden? Verschillen gemeentes onderling van elkaar?) Kortom, met de gegevens uit deze vragenlijst kunnen de gemeenten en de GGD gericht activiteiten ondernemen om de gezondheid en het welzijn van kinderen te verbeteren.

Wie zijn de betrokken partijen?

De jeugdenquête 2013 wordt uitgevoerd door de GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en de GGD Brabant-Zuidoost in opdracht van de gemeenten.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD. Uw gemeente krijgt de resultaten van het onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt als basis voor het jeugd- en gezondheidsbeleid van uw gemeente. De gemeente en de GGD kunnen bovendien met de resultaten gericht activiteiten organiseren om kinderen zo gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien.
De resultaten van dit onderzoek zullen in het najaar van 2014 voor iedereen te raadplegen zijn via www.ggdgezondheidsatlas.nl. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep kinderen waarover een vragenlijst is ingevuld en van subgroepen, zoals jongens en meisjes. De resultaten zijn niet herleidbaar tot één kind.

Ik heb nog een andere vragenlijst ontvangen van de GGD, wat nu?

Het is mogelijk, indien u kind(eren) heeft in de leeftijd van 5/6 en/of 10/11 jaar, dat u dit najaar nog een vragenlijst van ons heeft ontvangen of nog een vragenlijst van ons krijgt. Deze vragenlijst hangt samen met het gezondheidsonderzoek van uw zoon/dochter op de basisschool. Dit onderzoek staat los van deze jeugdenquête. Helaas kunnen wij niet voorkomen dat deze onderzoeken gelijktijdig lopen. We zouden het fijn vinden als u wilt meewerken aan beide onderzoeken.

Moet ik toestemming geven voor deelname aan het onderzoek?

Ouders/verzorgers doen vrijwillig mee aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of via internet in te vullen. Met het insturen van de vragenlijst geven zij toestemming voor het verwerken van de gegevens. Het is voor deelnemers (technisch) niet mogelijk zich achteraf uit het onderzoek terug te trekken, omdat de antwoorden gescheiden zijn van naam en adresgegevens. Daardoor is niet te achterhalen van wie de antwoorden afkomstig zijn. Alle geregistreerde onderzoeksgegevens worden bewaard volgens wettelijke richtlijnen.

Met mijn kind gaat alles goed, kan ik nu ook de vragenlijst invullen?

Ja, heel graag! We streven er in dit onderzoek naar om een goed overzicht te krijgen van alle 0-11 jarigen in de gemeente, dus niet alleen van kinderen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als kinderen waar het goed mee gaat niet zouden meedoen, omdat dit de resultaten zou kunnen beïnvloeden. Wij denken dan dat het met heel veel kinderen slecht gaat.

Ik zou ook graag willen meedoen aan het onderzoek, maar mijn kind heeft geen vragenlijst ontvangen.

Als u geen vragenlijst heeft ontvangen voor uw kind(eren) dan behoort u niet tot de geselecteerde deelnemers. De computer heeft uit het bevolkingsregister van de gemeente willekeurig namen en adressen van kinderen geselecteerd die aan het onderzoek kunnen meedoen. De geselecteerde kinderen vormen samen een doorsnee van de totale gemeente. Daarom mogen alleen deze ouders/verzorgers een vragenlijst invullen. Het kan zijn dat u meerdere kinderen heeft. Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen over het kind dat bovenaan de brief vernoemd is.

Mag de vragenlijst ook over een ander kind worden ingevuld?

Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld over het kind dat in de uitnodigingsbrief wordt genoemd. U mag dus niet de vragenlijst invullen over een ander kind in uw gezin. De geselecteerde kinderen vormen samen een doorsnee van de totale gemeenten. Kinderen die niet zijn geselecteerd ontvangen ook geen vragenlijst en kunnen niet deelnemen aan het onderzoek.

Ik wil de vragenlijst schriftelijk invullen

Bij de eerste uitnodiging voor deelname aan deze vragenlijst heeft u alleen de mogelijkheid om deze digitaal via internet in te vullen. Mocht u de lijst liever schriftelijk in willen vullen, dan hoeft u niets te doen. Vier weken nadat u de uitnodiging heeft ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek, ontvangt u een schriftelijke lijst. Deze kunt u invullen en via de antwoordenvelop gratis terugsturen.

Waarom maken alleen mensen die de vragenlijst online invullen kans op een beloning?

Elke 15e invuller via internet wordt beloond met een cadeaubon van €15,-. Ook kan men deze €15,- doneren aan een goed doel (Make-a-Wish Foundation Nederland (Stichting Doe Een Wens), Ronald McDonald Kinderfonds, War Child). Door alleen invullers via internet te belonen, hoopt de GGD dat veel mensen de vragenlijst via internet zullen invullen. Invullen via internet gaat sneller en gemakkelijker. Verder is de kans op foute antwoorden kleiner, omdat de vragen duidelijker te zien zijn. Ook worden vragen minder snel overgeslagen. Voor de GGD is het ook gemakkelijker: de antwoorden worden automatisch opgeslagen en hoeven niet vanaf papier te worden ingelezen.

Kan ik terug naar de vorige vraag?

U kunt terug naar een vorige vraag door op 'vorige' te klikken. De antwoorden die u al gegeven heeft, worden automatisch opgeslagen.

Halverwege gestopt, wat nu?

Als het invullen is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is verlopen, kunt u meteen weer beginnen als u opnieuw inlogt. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn dan automatisch bewaard. U kunt weer verder gaan met de vraag waar u gebleven was. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.

Hoe kan ik een herinnering krijgen?

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we één of zo nodig meer herinneringen. Er zijn strikte regels voor hoe er met uw naam en adresgegevens tijdens het onderzoek wordt omgegaan. Ook bij het versturen van een herinneringsbrief. Daarbij gebruiken wij de barcode die op elke vragenlijst staat. Wij scannen de barcode op de papieren vragenlijsten die we terugkrijgen. Voor de digitaal ingestuurde vragenlijsten wordt een inlogcode gebruikt. Die inlogcodes en barcodes vergelijken we met het overzicht van alle geselecteerde ouders/verzorgers van de kinderen voor het onderzoek. Op basis daarvan versturen we eventueel de herinneringsbrieven. U ontvangt ook een herinnering als u reeds bent gestart met de vragenlijst, maar deze nog niet hebt afgerond. Na afloop van het onderzoek worden alle adresgegevens vernietigd.

Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst ingevuld nadat de herinneringsbrieven zijn klaar gemaakt voor verzending met de post. Uw vragenlijst en onze brief hebben elkaar gekruist. U hoeft de GGD hier niet over te bellen en u kunt de herinnering weggooien. Het kan ook zijn dat u een herinnering hebt ontvangen, terwijl u wel reeds bent gestart met de vragenlijst maar deze nog niet hebt afgerond. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragenlijst verder wilt invullen en afronden. Als u opnieuw inlogt kunt u direct verder gaan bij de vraag waar u gebleven was.

Ik ben de antwoordenvelop kwijt. Wat nu?

U kunt de vragenlijst zonder postzegel versturen naar het volgende adres:

GGD Hart voor Brabant
Afdeling Onderzoek
Antwoordnummer 11032
2600 VC Delft

GGD West-Brabant
Programma Lokaal Gezondheidsbeleid
Antwoordnummer 10233
2600 WB Delft

GGD Brabant Zuidoost
Afdeling Gezondheidsbevordering
Antwoordnummer 11024
2600 VC Delft

Vragen over uw kind?

Het is mogelijk dat u naar aanleiding van deze vragenlijst behoefte heeft aan een gesprek of vragen heeft over uw kind.
Hieronder staat per GGD waar u terecht kunt met uw vragen.

GGD Hart voor Brabant
Indien u behoefte heeft aan een gesprek of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hart voor Brabant, telefoonnummer 0900-46 36 443 of via de website http://www.ggdhvb.nl/Themas/Mijn-kind. Op de website vindt u links naar pagina’s met informatie over gezondheid en opvoeden.

GGD Brabant Zuidoost
Indien u behoeft heeft aan een gesprek of vragen heeft, kunt u contact opnemen met een jeugdarts of verpleegkundige van de GGD Brabant-Zuidoost via het telefoonnummer 088 0031 436 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur). Op de website http://www.ikopgroeien.nl/contentpagina.php?lo=0-1 vindt u informatie over allerlei thema’s op het gebied van gezondheid en opvoeden. Elke leeftijdsfase komt aan bod. Vanaf de zwangerschap tot jongeren van 19 jaar. Alle informatie over alle leeftijden op één plek!

GGD West-Brabant
Indien u behoefte heeft aan een gesprek of vragen heeft, kunt u contact opnemen met de GGD West-Brabant via het telefoonnummer 076-528 20 00 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur) of via de website http://www.ggdwestbrabant.nl/Themas/Mijn-kind. Op de website vindt u links naar pagina’s met informatie over gezondheid en opvoeden.

Afmelden

Ik wil of kan niet meedoen

Het is mogelijk dat u als ouder/verzorger de vragenlijst voor u kind niet wilt of kunt invullen. Is er een andere ouder/verzorger die dit wel wil of kan doen? Als beide ouders/verzorgers de lijst niet willen/kunnen invullen, kunt u zich afmelden door hieronder uw inlogcode in te vullen en op de knop "Afmelden vragenlijst" te klikken. Als u zich heeft afgemeld dan kunnen wij u van de lijst af halen en ontvangt u van ons geen onnodige herinneringen (meer).

Voer hier uw inlogcode in:

Ik ben al begonnen, maar wil de vragenlijst niet afmaken.

U kunt ten alle tijden stoppen met de vragenlijst. Indien u geen herinnering meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door hieronder uw inlogcode in te vullen en op de knop "Afmelden vragenlijst" te klikken.

Voer hier uw inlogcode in:

De aangeschreven ouders/verzorgers van het kind wonen niet meer op dit adres

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen is het mogelijk dat u een lijst heeft ontvangen voor de ouders/verzorgers van een kind die niet meer op dit adres wonen. Om te voorkomen dat de GGD u nog herinneringen stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen of u de aangeschreven ouders/verzorgers van het kind af wilt melden. Dit kan door hieronder uw inlogcode in te vullen en op de knop 'Afmelden vragenlijst' te klikken.

Voer hier uw inlogcode in:

De aangeschreven ouders/verzorgers van het kind zijn (tijdelijk) afwezig

De vragenlijst kan tot 31 december worden ingevuld. Mochten de ouders/verzorgers van het kind vóór die tijd nog wel aanwezig zijn dan kan hij/zij de vragenlijst nog wel invullen. Als de ouders/verzorgers van het kind voor die tijd niet aanwezig zijn willen wij u vragen om deze af te melden. Dit kan door hieronder uw inlogcode in te vullen en op de knop 'Afmelden vragenlijst' te klikken.

Voer hier uw inlogcode in:

Privacy

Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan?

Bij dit onderzoek is de privacy gewaarborgd. In dit gezondheidsonderzoek beschermen wij de privacy zoals dat in de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat. De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn houden zich daar vanzelfsprekend aan. Dat betekent dat de verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden. De onderzoeksgegevens zijn niet gekoppeld aan naam en adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden alleen voor statistieken gebruikt.

De GGD Brabant-Zuidoost werkt aan het samenstellen van een GGD-digipanel: een groep inwoners uit de regio Zuidoost-Brabant die bereid is om één tot twee keer per jaar deel te nemen aan korte digitale onderzoekjes over gezondheid en factoren die daarop van invloed zijn.
Als u bereid bent hieraan mee te doen kunt u uw e-mailadres opgeven aan het einde van de vragenlijst. U ontvangt dan op korte termijn van ons een e-mail met verdere toelichting. Uw e-mailadres zal ook alleen voor dit doeleinde worden gebruikt. U verplicht zich hiermee tot niets. U kunt op elk gewenst moment besluiten om niet (verder) deel te nemen.

Wat betekent ‘vertrouwelijk’ in de brief die ik ontvangen heb?

In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals in de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat. De onderzoeksgegevens worden niet gekoppeld aan naam- en adresgegevens van het kind. De antwoorden die u op de vragenlijst invult (schriftelijk of via internet) zijn dus op geen enkele manier naar de naam- en adresgegevens over uw kind terug te herleiden. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van groepen kinderen: over de totale groep kinderen waarover vragenlijsten zijn ingevuld en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld jongens en meisjes. Niemand weet dus wat er is ingevuld over uw kind. De naam en het adres van uw kind staan op de brief die aan de vragenlijst vast zit. Het is de bedoeling dat u deze brief eraf scheurt (langs de perforatierand) voordat u de ingevulde vragenlijst terugstuurt. De naam en het adres van uw kind staan niet IN de vragenlijst. U hoeft ook nergens de naam en het adres van uw kind in te vullen. Er worden wel codes gebruikt. Bij het invullen via internet is dat de inlogcode. Bij de papieren vragenlijst zijn dat de codes op de achterkant van de lijst. Deze codes worden alleen gebruikt om een herinnering te kunnen sturen naar de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld.

Hoe komen jullie aan de naam en het adres van mijn kind?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving uw (persoons)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan vele officiële (overheids)instanties. Omdat de GGD een overheidsinstantie is en wij de wettelijke plicht hebben om dit onderzoek uit te voeren, krijgen we van de gemeente uw gegevens. De computer heeft uit het bevolkingsregister willekeurig namen en adressen van kinderen gekozen, waaronder de naam van uw kind en het adres. Het is toeval dat u uitgenodigd bent.

Wat gebeurt er met de adresgegevens die in jullie bezit zijn?

Tien weken na de eerste verzending (begin december) worden alle namen en adressen vernietigd.

Zijn mijn ingevulde gegevens goed beveiligd?

Dit onderzoek wordt door de GGD’en in Noord-Brabant uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksbureau (GfK Intomart in Hilversum). Via de inlogpagina komt u terecht op de afgeschermde pagina van het onderzoeksbureau. Hier kunt u veilig uw antwoorden geven op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te komen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Waarom heb ik een inlogcode voor internet?

De vragenlijst kan zowel digitaal als schriftelijk ingevuld worden. Daarom heeft u een inlogcode om deze digitaal in te vullen. Omdat digitaal invullen sneller gaat en voor ons makkelijker te verwerken is, krijgt iedere 15e invuller via internet een cadeaubon van 15 euro of kan deze 15 euro doneren aan het goede doel. Als u de vragenlijst niet digitaal maar schriftelijk in wilt vullen, hoeft u niets te doen. Vier weken na de eerste brief die u van ons gehad heeft, krijgt u een schriftelijke lijst toegestuurd. Deze kunt u dan invullen en gratis naar ons retourneren.

Waarom staat er een (streepjes)code op de achterkant van de vragenlijst?

Bij het versturen van de herinneringen vergelijken we de codes met het gehele adressenbestand, om ervoor te zorgen dat alleen díe mensen een herinnering krijgen, die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld of teruggestuurd. Wanneer de codes er niet op zouden staan, zouden we iedereen (ongeveer 71000 personen in Noord-Brabant) weer post moeten sturen. Dit is niet alleen duur, maar ook vervelend. Bovendien is het niet zo leuk om nog 2x een herinnering te ontvangen als u de vragenlijst al heeft ingevuld en teruggestuurd. De antwoorden die u op de vragenlijst invult, worden niet gekoppeld aan uw naamgegevens en zijn dus op geen enkele manier naar u terug te leiden. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van groepen mensen (van de totale groep mensen die een vragenlijst hebben ingevuld en van subgroepen, zoals bijvoorbeeld jongens en meisjes).

Ik heb de brief niet losgescheurd van de vragenlijst. Wat nu?

Dat is niet erg. De gegevens die op de brief staan worden niet gebruikt. Voordat uw antwoorden worden ingelezen door een computer, wordt de brief eraf gescheurd en vernietigd. De antwoorden die u op de vragenlijst invult, worden niet gekoppeld aan uw naamgegevens en zijn op geen enkele manier naar u terug te leiden.